کتاب لیالی نور

کتاب لیالی نور به بررسی مطالبی پیرامون شب قدر پرداخته است. این کتاب فرمایشات حضرت آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی است که در شبهای قدر سنوات ۱۴۱۹، ۱۴۲۲ و ۱۴۲۵ هجری قمری بیان فرمودند.

مطالب جدید