کتاب گلشن احباب

کتاب «گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الاالباب» بیانات حضرت آیت الله حاج سید محمد صادق حسینی طهرانی مدّ ظلّه العالی در جلسات ذکر است که در جمع دوستان سلوکی خود ایراد نمودند. این کتاب که تا کنون ۱۰ جلد آن منتشر شده حاوی مطالب مهمّی دربارهٔ چگونگی سیر و سلوک می باشد.

فهرست اجمالی مطالب و موضوعات کتاب گلشن أحباب (جلد اول)

مقدّمه

مجلس اوّل: توصیه‌هائی به سالکین راه خدا: ذکر، غنا و موسیقی، ظاهر و باطن، عدم امتیاز بین رفقا، شؤون طلبگی، تحصیل اجتهاد

مجلس دوّم: قبض و بسط سلوکی (۱)

مجلس سوّم: قبض و بسط سلوکی (۲)

مجلس چهارم: قبض و بسط سلوکی (۳)

مجلس پنجم: قبض و بسط سلوکی (۴)

مجلس ششم: احتیاط در دین و تواضع

مجلس هفتم: احتیاط در غذای جسم و روح

مجلس هشتم: تحفه خاصّ اولیاء إلهی

مجلس نهم: تبعیّت از روش پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله و شرائط اجتهاد

مجلس دهم: افتراء به اهل توحید و عرفان

مجلس یازدهم: حقّانیّت فعل ولیّ خدا (۱)

مجلس دوازدهم: حقّانیّت فعل ولیّ خدا (۲)

فهرست منابع و مصادر

فهرست اجمالی مطالب و موضوعات کتاب گلشن أحباب (جلد دوم)

مقدّمه

مجلس سیزدهم: برنامه‌ریزی برای رسیدن به توحید و فناء

مجلس چهاردهم: محبّت به مرتبطین محبوب

مجلس پانزدهم: محبّت و ایثار در سلوک راه خدا

مجلس شانزدهم: مراقبات ماه رجب

مجلس هفدهم: فضیلت و برخی از أعمال ماههای رجب، شعبان و رمضان

مجلس هجدهم: تسلیم

مجلس نوزدهم: اخلاص، طهارت نفس و مصاحبت با غیر

مجلس بیستم: زنده‌نگاه‌داشتن طلب

مجلس بیست‌ویکم: بطلان وهّابیت

مجلس بیست‌ودوّم: ارتباط‌نداشتن با مخالفین

مجلس بیست‌وسوّم: توحید و حقیقت عالم

مجلس بیست‌وچهارم: مراقبات ماه ذی‌القعدة و ذی‌الحجّة

مجلس بیست‌وپنجم: محبّت واقعی به أمیرالمؤمنین علیه‌السّلام

مجلس بیست‌وششم: پوشیدن لباس سیاه در عزای حضرت سیّدالشّهداء علیه‌السّلام

مجلس بیست‌وهفتم: طلب (۱)

مجلس بیست‌وهشتم: طلب (۲)

مجلس بیست‌ونهم: طلب (۳)

فهرست منابع و مصادر

فهرست اجمالی مطالب و موضوعات کتاب گلشن أحباب (جلد سوم)

مقدّمه

مجلس سی‌ام: قطع تعلّقات

مجلس سی‌ویکم: ابتلائات راه خدا

مجلس سی‌ودوّم: عبور از نفس (۱)

مجلس سی‌وسوّم: عبور از نفس (۲)

مجلس سی‌وچهارم: علم واقعی و ظاهری (۱)

مجلس سی‌وپنجم: علم واقعی و ظاهری (۲)

مجلس سی‌وششم: مراقبات ماه رجب و دستورات مرحوم قاضی (ره) درباره ماه‌های حرام

مجلس سی‌وهفتم: اهمّیت ماه رجب و دعاهای وارده در آن

مجلس سی‌وهشتم: شرح کلام أمیرالمؤمنین علیه‌السّلام در پاسخ به سؤال کمیل

مجلس سی‌ونهم: تذکّراتی به دوستان سلوکی

مجلس چهلم:أعمال ماه شعبان

مجلس چهل‌ویکم: أعمال شب نیمه شعبان

مجلس چهل‌ودوّم: حسن عاقبت (۱)

مجلس چهل‌وسوّم: حسن عاقبت (۲)

مجلس چهل‌وچهارم: مراقبه و محاسبه نفس

فهرست اجمالی مطالب و موضوعات کتاب گلشن أحباب (جلد چهارم)

مجلس پنجاه‌ویکم: عشق و محبّت به پروردگار

مجلس پنجاه‌ودوّم:کسب نور در طریق إلی الله

مجلس پنجاه‌وسوم:تبعیّت از هوی و آرزوهای بلند داشتن (۱)

مجلس پنجاه‌وچهارم:تبعیّت از هوی و آرزوهای بلند داشتن (۲)

مجلس پنجاه‌وپنجم:بهشت لقاء إلهی

مجلس پنجاه‌وششم:إعجاب به نفس

مجلس پنجاه‌وهفتم:مراقبات ماه رجب (۱)

مجلس پنجاه‌وهشتم:مراقبات ماه رجب (۲)

فهرست اجمالی مطالب و موضوعات کتاب گلشن أحباب (جلد پنچم)

مجلس پنجاه‌ونهم: حلاوت معرفت پروردگار

مجلس شصتم: سیر إلی الله در خواب و بیداری

مجلس شصت‌ویکم: أعمال شب نیمه شعبان

مجلس شصت‌ودوّم: أعمال ماه مبارک رمضان

شرح نامه‌هائی از مرحوم آیه‌الله حاج سیّد أحمد کربلائی قدّس‌سرّه:

مجلس هفتادویکم: رفضیلت زیارت ائمّه علیهم‌السّلام با دید توحیدی

مجلس هفتادودوّم: رمعرفت خداوند در کلام مرحوم فیض کاشانی قدّس‌سرّه

مجلس هفتادوسوّم: ررؤیت خداوند در کلام مرحوم فیض کاشانی قدّس‌سرّه

مجلس هفتادوچهارم: راستفاده از عمر و سیر در نفس

کتاب گلشن احباب
مطالب جدید